ביטוח לאומי

אייקון ביטוח לאומי
הביטוח הלאומי מכיר בפגיעה נפשית כנכות רפואית לצורך קבלת קצבת נכות ומימון לימודי מקצוע.

מחלקת שיקום של ביטוח לאומי מסייעת בשיקום תעסוקתי לשם השתלבות בשוק העבודה החופשי.

אדם שקיבל הכרה ב 20% נכות רפואית (ואפילו שאינו זכאי לקצבת נכות) עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי בתנאי ש:

 1. הוא בן 18 ו3 חודשים ועד גיל פרישה.
 2. בעקבות נכותו אין באפשרותו להמשיך לעבוד בעבודתו הקודמת או במקצוע התואם את הכשרתו וניסיונו הקודם.
 3. כדי להשתלב בעולם העבודה, עליו לעבור הכשרה מקצועית.
 4. הוא מסוגל לעבור שיקום מקצועי שבסופו יוכל להשתלב בעבודה מפרנסת.

לחילופין, בן/בת הזוג של נכה שאינו מסוגל להשתקם מקצועית בעצמו, יהיה זכאי למימוש הזכות. הזכאות מותנית בכך שמבקש השיקום המקצועי לא הגיע לגיל פרישה, הוא מתגורר בקביעות עם בן הזוג הנכה, ומשולמת עבורו תוספת תלויים: תוספת לקצבת נכות - המשולמת עבור בן/בת זוג בהתאם להכנסותיו מעבודה.

עובד שיקום יגבש יחד עם המתמודד תכנית שיקום, ויסייע לו בבחירת מסלול לימודים מפרנס המותאם לכישוריו,יכולותיו ומגבלותיו הרפואיות. במידת הצורך המתמודד יעבור אבחון תעסוקתי מקצועי ומקיף, וייעזר בפסיכולוגים ואנשי טיפול בבחירת תכנית שיקום מיטבית.

התכנית כוללת:

תכניות טרום הכשרה:  הקניית מיומנויות תעסוקה, השלמת השכלה, לימודי מכינה, ועוד.

תכניות מקדמות תהליך שיקום: סדנאות העצמה ואסטרטגיות למידה, ועוד.

תכניות הכשרה מקצועית או לימודי תואר אקדמי מפרנס ונצרך בשוק העבודה.

תכניות סיוע בהשתלבות בעבודה: סדנאות הכנה לעבודה, ועוד.

עובד השיקום ילווה את המתמודד לאורך תכנית השיקום ויסייע לו בקשיים המתעוררים במהלך התכנית. לאחר תום הלימודים, עובד השיקום יסייע גם בתהליך ההשמה בעבודה.

במהלך הלימודים יינתנו שירותי הסיוע הבאים על פי הצורך:

 1. שירותי תמיכה והנגשה: הקראות, תרגום, תמלול, שיעורי עזר, אסרטגיות למידה, חונכות, מלווה, והחזר עבור נסיעות מיוחדות.
 2. תשלומי שיקום: מימון שכר לימוד (מותנה בהשגת ממוצע ציונים מסוים), החזר עבור נסיעות,מכשירי לימוד, מחשב, ספרים וציוד לימודי, השתתפות בשכר דירה.

הסיוע ניתן בצורת החזרים, לאחר הצגת קבלות חודשיות. הוא מהווה השתתפות בלבד ולא מיועד לכיסוי מלא של העלויות.

    3. דמי שיקום (כלכלה):

דמי שיקום ישולמו למתמודד שאושרה לו תכנית שיקום והוא לומד לפחות 16 שעות בשבוע בהכשרה מקצועית. סכום דמי השיקום הוא השלמת גובה קצבת הנכות ל100% בהתאם להרכב המשפחה, ויקבל אותם גם מי שלא זכאי לקצבת נכות. מי שמקבל קצבת נכות מלאה לא יהיה זכאי לתוספת דמי שיקום.

משך תקופת הזכאות תלוי באחוזי הנכות הנפשית:

20%-39% נכות נפשית: 12 חודשים

40% נכות נפשית ומעלה: עד 3 שנים בהתאם לתוכנית השיקום.

 

מידע נוסף בנושא תשלומי שיקום ופירוט הסכומים

 

תהליך הגשת הבקשה:

כדי לממש את הזכות לשיקום מקצועי, יש למלא את טופס תביעה למתן שיקום מקצועיולהגיש למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.

לחילופין ניתן למלא טופס מקוון באינטרנט,

או להתקשר למוקד השיקום המקצועי (ארצי) לקביעת פגישת ייעוץ 02-6463488

קצבת נכות ניתנת אחת לחודש לתושב ישראל מבן 18 ושלושה חודשים ועד גיל פרישה, שנפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות בעקבות נכות גופנית, שכלית או נפשית, כמו כן, לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק הבית נפגע ב-50% לפחות.כל זאת בתנאי שהמבקש אינו עובד, או שהכנסתו כעצמאי או כשכיר נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק.

שיעור הקצבה המלאה הוא 3,312 ש"ח (נכון לשנת 2019). קיימת תוספת "תלויים" המשולמת עבור בן/בת זוג בהתאם להכנסותיו מעבודה ועבור 2 ילדים ראשונים.

לקריאה נוספת אודות תנאי הזכאות לחץ כאן

 

כדי לקבל קיצבה יש צורך להגיש את הטפסים הרלוונטים לתביעת הקצבה. 

לטפסים יש לצרף אישורים על עבודה ושכר, וכן את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים. ביניהם חוות דעת מפורטת של פסיכיאטר, ובמקרה שהיה אשפוז - מכתב סיכום.

 

את הטפסים והאישורים יש להגיש באחד מהאמצעים הבאים: 

- נציג שירות שיסייע בטלפון *3928

דואר/ תיבת השירות של סניף הביטוח לאומי הקרוב לביתך

מילוי טופס מקוון באינטרנט 

מילוי טופס ידני ושליחתו באמצעות אתר האינטרנט.  

 

לאחר קבלת הטפסים על ידי הביטוח לאומי, הפונה יזומן לוועדה רפואית בה יקבעו אחוזי נכות רפואית. בוועדה יושב לפחות רופא אחד ופקיד. ניתן להגיע עם מלווה. לכל וועדה מוקצב זמן של 5-7 דקות בלבד. כדי להפיק את התועלת המירבית מהוועדה, מומלץ לכתוב מראש פירוט המדגיש את קשיי התפקוד הנובעים מהבעיה הרפואית,  ולצרף לתיק.

למי שסובל ממספר לקויות או מחלות נוספות מלבד הלקות הנפשית, עשויה להיקבע דרגת נכות משוקללת גבוהה יותר בהצגת מסמכים רפואיים רלוונטיים.

 

במקרה שהוועדה הרפואית קבעה נכות בשיעור של 60% לפחות, או 40% לפחות (כאשר ליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות), או 50% לפחות (לעקרת בית), ניתן יהיה לקבוע דרגת אי כושר, שעל פיה ייקבע אם קיימת זכאות לקצבת נכות.

 

תהליך קביעת דרגת אי כושר עבודה: הפקיד בודק שוב את הכנסות הפונה, בהתייחס לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו, ובהתאם לכך קובע באיזו מידה הנכות הרפואית שלו משפיעה על הכושר לעבוד ולהשתכר. (לעקרת בית - על כושרה לתפקוד בסיסי במשק ביתה- עפ"י מבדק תפקוד מעשי במכון דמוי בית שנבנה במיוחד לכך). בסיום כל הבדיקות תישלח בדואר הודעה על ההחלטה הכוללת את תאריך תחילת ההכרה והאם היא זמנית או קבועה. במקרים קשים כסכיזופרניה תיתכן אפשרות של הליך מהיר של 30 יום.

 

יש לשים לב, שגם אם אדם לא נמצא זכאי לקצבת נכות, ייתכן שהוא יהיה זכאי לשיקום מקצועי ולזכויות אחרות בשל הנכות הרפואית שנקבעה לו.

אם הפונה אינו מרוצה מהתשובה ניתן לערער תוך 60 יום.

 

תוכל לבקש לערוך בדיקה מחדש של מצבך הרפואי וכושרך לעבוד, אם תביעתך לקבלת קצבת נכות התקבלה חלקית או נדחתה לפני 6 חודשים, מסיבה שאינה קביעת אחוזי נכות ו/או אי כושר עבודה נמוכים, לדוגמה: הכנסותיך הגבוהות פחתו.

 

במידה שמצבך הרפואי החמיר תוכל לבקש בדיקה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית בלבד אם אתה עונה על כל התנאים האלה:

 1. נקבעה לך דרגת אי-כושר בשיעור של 75% או 100%
 2. חלפו 12 חודשים מהבדיקה האחרונה.
 3. רופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי קבע כי חלה החמרה במצבך הרפואי.
 4. אינך מאושפז במוסד.

חשוב לדעת, שגם במקרים שהמבוטח הוא שמבקש בדיקה מחדש, רשאי הביטוח הלאומי להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו בעבר, וכן את דרגת אי-הכושר.

 

לקבלת הכוונה והנחייה כיצד להתכונן לוועדה הרפואית של ביטוח לאומי מבחינה טכנית ומנטלית, מומלץ לפנות למרכזי יד מכוונת. 2496 *

 

במידה וכבר הוגשה בקשה לנכות אך עדיין לא ניתנה החלטה, ניתן לבקש הבטחת הכנסה. 

 

 

שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
פרוייקט יש - מרפאה שיקומית
הנורית 29 עיר גנים, ירושלים
02-6417420
שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
יד מכוונת - מרכז ייעוץ והכוונה לוועדות רפואיות בביטוח לאומי
ירושלים, מרכז, חיפה, באר שבע
04-9126885 2496*

שלח עדכון או תגובה למנהלי האתר

what you search for

למידע אישי התקשרו:

02-6222188

בימים א’-ה’ 9:00-14:00

 • הצהרת נגישות
 • אודות מגן
 • צור קשר

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול מקצועי, רפואי, או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.


 • כל הזכויות שמורות למגן - מרכז מידע לבריאות הנפש במגזר החרדי
 • רח’ ירמיהו 9 ירושלים
 • טלפון: 02-6222188