זכויות למתמודד

אייקון זכויות למתמודד

הביטוח הלאומי מכיר בפגיעה נפשית כנכות רפואית לצורך קבלת קצבת נכות ומימון לימודי מקצוע.

קצבת נכות ניתנת אחת לחודש לתושב ישראל מבן 18 ושלושה חודשים ועד גיל פרישה, שנפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות בעקבות נכות גופנית, שכלית או נפשית, כמו כן, לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק הבית נפגע ב-50% לפחות. כל זאת בתנאי שהמבקש אינו עובד, או שהכנסתו כעצמאי או כשכיר נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק.

שיעור הקצבה המלאה הוא 3,312 ש"ח (נכון לשנת 2019). קיימת תוספת "תלויים" המשולמת עבור בן/בת זוג בהתאם להכנסותיו מעבודה ועבור 2 ילדים ראשונים.

לקריאה נוספת אודות תנאי הזכאות לחץ כאן

 

כדי לקבל קיצבה יש צורך להגיש את הטפסים הרלוונטים לתביעת הקצבה. 

לטפסים יש לצרף אישורים על עבודה ושכר, וכן את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים. ביניהם חוות דעת מפורטת של פסיכיאטר, ובמקרה שהיה אשפוז - מכתב סיכום.

 

את הטפסים והאישורים יש להגיש באחד מהאמצעים הבאים: 

- נציג שירות שיסייע בטלפון *3928

- דואר/ תיבת השירות של סניף הביטוח לאומי הקרוב לביתך

מילוי טופס מקוון באינטרנט 

- מילוי טופס ידני ושליחתו באמצעות אתר האינטרנט.  

 

לאחר קבלת הטפסים על ידי הביטוח לאומי, הפונה יזומן לוועדה רפואית בה יקבעו אחוזי נכות רפואית. בוועדה יושב לפחות רופא אחד ופקיד. ניתן להגיע עם מלווה. לכל וועדה מוקצב זמן של 5-7 דקות בלבד. כדי להפיק את התועלת המירבית מהוועדה, מומלץ לכתוב מראש פירוט המדגיש את קשיי התפקוד הנובעים מהבעיה הרפואית, ולצרף לתיק.

למי שסובל ממספר לקויות או מחלות נוספות מלבד הלקות הנפשית, עשויה להיקבע דרגת נכות משוקללת גבוהה יותר בהצגת מסמכים רפואיים רלוונטיים.

 

במקרה שהוועדה הרפואית קבעה נכות בשיעור של 60% לפחות, או 40% לפחות (כאשר ליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות), או 50% לפחות (לעקרת בית), ניתן יהיה לקבוע דרגת אי כושר, שעל פיה ייקבע אם קיימת זכאות לקצבת נכות.

 

תהליך קביעת דרגת אי כושר עבודה: הפקיד בודק שוב את הכנסות הפונה, בהתייחס לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו, ובהתאם לכך קובע באיזו מידה הנכות הרפואית שלו משפיעה על הכושר לעבוד ולהשתכר. (לעקרת בית - על כושרה לתפקד במשק ביתה- עפ"י מבדק תפקוד מעשי במכון דמוי בית שנבנה במיוחד לכך). בסיום כל הבדיקות תישלח בדואר הודעה על ההחלטה הכוללת את תאריך תחילת ההכרה והאם היא זמנית או קבועה. במקרים קשים כסכיזופרניה תיתכן אפשרות של הליך מהיר של 30 יום.

 

יש לשים לב, שגם אם אדם לא נמצא זכאי לקצבת נכות, ייתכן שהוא יהיה זכאי לזכויות אחרות בשל הנכות הרפואית שנקבעה לו.

אם הפונה אינו מרוצה מהתשובה ניתן לערער תוך 60 יום. ערעור על תשובת ועדת הערער נעשה בבית הדין לעבודה.

 

תוכל לבקש לערוך בדיקה מחדש של מצבך הרפואי וכושרך לעבוד, אם תביעתך לקבלת קצבת נכות התקבלה חלקית או נדחתה לפני 6 חודשים, מסיבה שאינה קביעת אחוזי נכות ו/או אי כושר עבודה נמוכים, לדוגמה: הכנסותיך הגבוהות פחתו.

 

במידה שמצבך הרפואי החמיר תוכל לבקש בדיקה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית בלבד אם אתה עונה על כל התנאים האלה:

 1. נקבעה לך דרגת אי-כושר בשיעור של 75% או 100%
 2. חלפו 12 חודשים מהבדיקה האחרונה.
 3. רופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי קבע כי חלה החמרה במצבך הרפואי.
 4. אינך מאושפז במוסד.

חשוב לדעת, שגם במקרים שהמבוטח הוא שמבקש בדיקה מחדש, רשאי הביטוח הלאומי להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו בעבר, וכן את דרגת אי-הכושר.

 

לקבלת הכוונה והנחייה כיצד להתכונן לוועדה הרפואית של ביטוח לאומי מבחינה טכנית ומנטלית, מומלץ לפנות למרכזי יד מכוונת. 2496 *

 

במידה וכבר הוגשה בקשה לנכות אך עדיין לא ניתנה החלטה, ניתן לבקש הבטחת הכנסה. 

 

 

שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
יד מכוונת - מרכז ייעוץ והכוונה לוועדות רפואיות בביטוח לאומי
ירושלים, מרכז, חיפה, באר שבע
04-9126885 2496*

מחלקת שיקום של ביטוח לאומי מסייעת בשיקום תעסוקתי לשם השתלבות בשוק העבודה החופשי

אדם שקיבל הכרה ב 20% נכות רפואית עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי בתנאי ש:

 1. הוא בן 18 ו3 חודשים ועד גיל פרישה.
 2. בעקבות נכותו אין באפשרותו להמשיך לעבוד בעבודתו הקודמת או במקצוע התואם את הכשרתו וניסיונו הקודם.
 3. כדי להשתלב בעולם העבודה, עליו לעבור הכשרה מקצועית.
 4. הוא מסוגל לעבור שיקום מקצועי שבסופו יוכל להשתלב בעבודה מפרנסת.

לחילופין, בן/בת הזוג של נכה שאינו מסוגל להשתקם מקצועית בעצמו, יהיה זכאי למימוש הזכות. הזכאות מותנית בכך שמבקש השיקום המקצועי לא הגיע לגיל פרישה, הוא מתגורר בקביעות עם בן הזוג הנכה, ומשולמת עבורו תוספת תלויים: תוספת לקצבת נכות - המשולמת עבור בן/בת זוג בהתאם להכנסותיו מעבודה.

עובד שיקום יגבש יחד עם המתמודד תכנית שיקום, ויסייע לו בבחירת מסלול לימודים מפרנס המותאם לכישוריו,יכולותיו ומגבלותיו הרפואיות. במידת הצורך המתמודד יעבור אבחון תעסוקתי מקצועי ומקיף, וייעזר בפסיכולוגים ואנשי טיפול בבחירת תכנית שיקום מיטבית.

התכנית כוללת:

תכניות טרום הכשרה:  הקניית מיומנויות תעסוקה, השלמת השכלה, לימודי מכינה, ועוד.

תכניות מקדמות תהליך שיקום: סדנאות העצמה ואסטרטגיות למידה, ועוד.

תכניות הכשרה מקצועית או לימודי תואר אקדמי מפרנס ונצרך בשוק העבודה.

תכניות סיוע בהשתלבות בעבודה: סדנאות הכנה לעבודה, ועוד.

עובד השיקום ילווה את המתמודד לאורך תכנית השיקום ויסייע לו בקשיים המתעוררים במהלך התכנית. לאחר תום הלימודים, עובד השיקום יסייע גם בתהליך ההשמה בעבודה.

במהלך הלימודים יינתנו שירותי הסיוע הבאים על פי הצורך:

 1. שירותי תמיכה והנגשה: הקראות, תרגום, תמלול, שיעורי עזר, אסרטגיות למידה, חונכות, מלווה, והחזר עבור נסיעות מיוחדות.
 2. תשלומי שיקום: מימון שכר לימוד (מותנה בהשגת ממוצע ציונים מסוים), החזר עבור נסיעות,מכשירי לימוד, מחשב, ספרים וציוד לימודי, השתתפות בשכר דירה.

הסיוע ניתן בצורת החזרים, לאחר הצגת קבלות חודשיות. הוא מהווה השתתפות בלבד ולא מיועד לכיסוי מלא של העלויות.

    3. דמי שיקום (כלכלה):

דמי שיקום ישולמו למתמודד שאושרה לו תכנית שיקום והוא לומד לפחות 16 שעות בשבוע בהכשרה מקצועית. סכום דמי השיקום הוא השלמת גובה קצבת הנכות ל100% בהתאם להרכב המשפחה, ויקבל אותם גם מי שלא זכאי לקצבת נכות. מי שמקבל קצבת נכות מלאה לא יהיה זכאי לתוספת דמי שיקום.

משך תקופת הזכאות תלוי באחוזי הנכות הנפשית:

20%-39% נכות נפשית: 12 חודשים

40% נכות נפשית ומעלה: עד 3 שנים בהתאם לתוכנית השיקום.

 

מידע נוסף בנושא תשלומי שיקום ופירוט הסכומים

 

תהליך הגשת הבקשה:

כדי לממש את הזכות לשיקום מקצועי, יש למלא את טופס תביעה למתן שיקום מקצועי, ולהגיש למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.

לחילופין ניתן למלא טופס מקוון באינטרנט.

שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
יד מכוונת - מרכז ייעוץ והכוונה לוועדות רפואיות בביטוח לאומי
ירושלים, מרכז, חיפה, באר שבע
04-9126885 2496*

כל תושב ישראל בן 18 ומעלה שנקבעו לו על-ידי הוועדה הרפואית לפחות 40% נכות על רקע נפשי, יוכל לפנות אל 'וועדת השיקום האזורית' של משרד הבריאות בבקשה לקבלת שירותי סל שיקום. מטרת הסל לאפשר למתמודד לעבור תהליך של שיקום וצמיחה, ולהצליח למצוא משמעות ומטרה לחיים למרות ועם המחלה. השאיפה היא שהמתמודד ישיג את הדרגה המרבית האפשרית של עצמאות תפקודית, כבוד, ואיכות חיים בקהילה.

 תהליך הפניה לוועדת השיקום האזורית:

לאחר קבלת הכרה בלפחות 40% נכות מהמוסד לביטוח לאומי (ראה קצבת נכות), יש לפנות לוועדת השיקום האזורית באופן עצמאי או באמצעות: בית חולים פסיכיאטרי, מרפאה לבריאות הנפש, שירותי הרווחה, מסגרת שיקומית בקהילה, או מטפל פרטי.

 

יש למלא טפסים עם תכנית השיקום הרצויה המותאמת לרצונותיו, לצרכיו וליכולותיו של המתמודד. עדיף למלא את הטפסים עם איש מקצוע שמכיר היטב את הפונה.

את הטפסים בצירוף כל הניירת הנדרשת, יש לשלוח בדואר לרכז השיקום האזורי. מומלץ! לשמור העתקים של המסמכים. במידת הצורך יכול בן משפחה לפנות לוועדה בשם המתמודד ובהסכמתו.

 

בתוך זמן קצר תגיע הזמנה לפגישה עם חברי ועדת השיקום האזורית. הפונה זכאי להגיע עם מלווה.

ועדת השיקום האזורית מורכבת משלושה אנשי מקצוע בתפקיד של פסיכיאטר/ פסיכולוג/ עובד סוציאלי/ מרפא בעיסוק/ עובד סיעוד.  הועדה תדון בתכנית השיקום אותה ביקש הפונה, תעיר את הערותיה ותקבע אילו שירותי שיקום הוא זכאי לקבל.

במידת הצורך היא תמנה מתאם טיפול שילווה את הפונה בבניית ומימוש תכנית השיקום האישית.

הפונה יקבל את החלטת הועדה בדואר, ובמידה ונמצא זכאי, יקבל רשימה של כל המסגרות באזור מגוריו שבהן ניתנים שירותים מהסוג שאושר לו, ודרכי הפנייה אליהן. מומלץ לבקר במסגרות השונות ולהתרשם מהן בכדי לבחור את המתאימה ביותר. בכל שלב קיימת אפשרות לפנות לוועדת השיקום בבקשה לשינוי התכנית שנקבעה.


אם הפונה אינו מרוצה מהחלטת ועדת השיקום האזורית - בין אם משום שקבעה כי איננו זכאי לתוכנית שיקום, ובין אם משום שהתוכנית שנקבעה לו אינה עונה על צרכיו- ניתן לערער בכתב בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה.

את הפנייה לוועדת הערר יש לשלוח לרכזת השיקום הארצית:

 

תלונות על מסגרות השיקום ניתן להפנות לפסיכיאטר המחוזי באזור המגורים, לרכזת השיקום האזורית, לאגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, בכתב לרכזי השיקום האזוריים, או באמצעות מוקד קול הבריאות *5400.

שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
לשכת הבריאות - סל שיקום מחוז הצפון
רח' המלאכה 3, נצרת עילית
04-6557878
לשכת הבריאות - סל שיקום מחוז חיפה
רחוב שדרות הרצל 91, חיפה
04-8632945
שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
לשכת הבריאות - סל שיקום מחוז חדרה
רחוב הלל יפה 13, חדרה
04-8390069
שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
לשכת הבריאות - סל שיקום מחוז המרכז
רח' שדרות הרצל 91, רמלה
08-9788608 / 08-9788609
לשכת הבריאות - סל שיקום מחוז תל אביב
רח' הארבעה 12, תל אביב יפו
03-5634806/03-5634804
מרכז קהילתי לבריאות הנפש ע"ש בריל
רח' הצבי 9 רמת הטייסים, ת"א- יפו
6 -03-5713111
שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
אנוש - דיור מוגן
רח’השבעה 16, בית שמש ומושבים סמוכים
0549299677 מנהלת
עזר מציון מרכז יעוץ למשפחות
בית הדפוס 11, ירושלים
073-3952205
שלום יהודה - מרפאה לבריאות הנפש
שלום יהודה 31 ארנונה, ירושלים
02-6721531
מרפאה קהילתית לבריאות הנפש בית שמש
ארלוזרוב 6, בית שמש
02-9911411
מרפאה קהילתית לבריאות הנפש מעלה אדומים
הצלצל 5, מעלה אדומים, ישובי צפון בקעת הירדן
02-5900761
המכון לטיפול בבעיות סמים ותחלואה כפולה
יד החרוצים 19 תלפיות, ירושלים
02-6714895
תחנה לבריאות הנפש קרית יובל
יאנוש קורצ'אק 36, ירושלים
02-6434378
מעגלי שיקום - מתאמי טיפול
ירמיהו 39, ירושלים
02-5314875/6
פרוייקט יש - מרפאה שיקומית
הנורית 29 עיר גנים, ירושלים
02-6417420
שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
מרכז טל - מרפאה לבריאות הנפש
וולפסון 13, באר שבע
08-6282770
שירותי בריאות הנפש באר שבע - קופ"ח מאוחדת
הר בוקר, באר שבע
מרפאה בריאות הנפש ערד
רח' חן 24 - קופ"ח כללית , ערד
08-6971511
מרפאה לבריאות הנפש קרית גת
שדרות העצמאות 68, קרית גת
08-6883414
מרפאה לבריאות הנפש שדרות
הורד 350, שדרות
6890602- 08 / 08-6897461/4
מרפאה לבריאות הנפש - קרית ארבע
מועצה מקומית בנין 1 קומה 1, קרית ארבע
02-9964525

במידה ויש מניעה אמיתית לפנות לביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי נכות נפשית, קיימות 2 אפשרויות נוספות לקביעת אחוזי נכות רפואית.

אפשרות ראשונה:

ניתן לבקש אישור מיוחד לבדיקה חלופית אצל פסיכיאטר מוסמך מתוך רשימה ספציפית (הקישור עדיין לא מעודכן). פסיכיאטר זה יקבע את אחוזי הנכות הרפואית בהתאם לכללי ומבחני הביטוח לאומי. בחירה באפשרות זו, משמעותה ויתור על קצבת נכות וזכויות נוספות, אותן לא ניתן לקבל על סמך קביעה של פסיכיאטר מוסמך. לאחר פניה לפסיכיאטר מוסמך אין אפשרות לפנות לביטוח לאומי.

במידה והביטוח הלאומי כבר קבע אחוזי נכות לא ניתן לפנות לפסיכיאטר מוסמך.

 

שלבי הפנייה:

 1. 1.מילוי טופס בקשה להפנייה לרופא מוסמך לבדיקה ולקביעת אחוזי נכות נפשית. 
 2. שליחת הטופס למחלקת השיקום. (יש לציין "עבור מזכירת השיקום גב' אורית כהן": פקס: 025655907 או דוא"ל orit.cohen@moh.gov.il)
 1. קבלת אישור בקשה במייל / פקס / sms לפי בחירה. (את האישור יש להגיש לרופא)
 2. תאום עם רופא מתוך הרשימה.  
 3. הרופא בודק ונותן אישור נכות רפואית לפי הנהלים.
 4. הרופא שולח את תוצאות הבדיקה למשרד הבריאות.

 

יש להביא לרופא את כל המידע הרפואי הרלוונטי ואת אישור משרד הבריאות לבדיקה.

הבדיקה אינה כרוכה בתשלום של הפונה.

 

אפשרות שניה לקביעת אחוזי נכות:

ניתן לפנות לרשות המיסים בבקשה להיבדק על ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה. בדרך זו גם אדם שאינו זכאי לקצבת נכות- למשל מפאת גילו, יוכל לקבל את ההטבות הניתנות בגין נכות רפואית.

 

שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
לשכת הבריאות - סל שיקום מחוז הצפון
רח' המלאכה 3, נצרת עילית
04-6557878
לשכת הבריאות - סל שיקום מחוז חיפה
רחוב שדרות הרצל 91, חיפה
04-8632945
שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
לשכת הבריאות - סל שיקום מחוז חדרה
רחוב הלל יפה 13, חדרה
04-8390069
שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
קידום חרדי - דיור מוגן
כהנמן 92, בני ברק,פתח תקוה,אלעד
054-8457395
לשכת הבריאות - סל שיקום מחוז המרכז
רח' שדרות הרצל 91, רמלה
08-9788608 / 08-9788609
לשכת הבריאות - סל שיקום מחוז תל אביב
רח' הארבעה 12, תל אביב יפו
03-5634806/03-5634804
שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
קידום חרדי - דיור מוגן
בית הדפוס 20, ירושלים, ירושלים והסביבה
02-6521660
קידום חרדי - דיור מוגן
נתיבות המשפט 38, מודיעין עילית
08-6486645
שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
קידום חרדי - דיור מוגן רגיל וקבוצתי
שלמה המלך 15, קרית גת
0507799298
קידום חרדי - דיור מוגן רגיל וקבוצתי
רמב"ם 4, אשדוד
0505544200

למידע על הכשרה מקצועית ולימודים גבוהים מטעם סל שיקום  לחץ כאן

למידע על הכשרה מקצועית ולימודים גבוהים מטעם ביטוח לאומי לחץ כאן

למידע על הכשרה מקצועית, לימודים ותעסוקה מטעם משרד העבודה והרווחה: 3968*

למידע על זכות לימודים בבית לילד הנעדר ממסגרת חינוכית בשל סיבה רפואית לחץ כאן

שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
תעסוקה שווה - הכוון תעסוקתי לבעלי מוגבלות
הירדן 31, בני ברק
03-7707300/1
שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
אשנב - תוכנית השוברים להכשרה מקצועית
ירושלים
0524058886

כל אדם שנקבעה לו נכות רפואית (גם אם אינו זכאי לקצבת נכות), עשוי להיות זכאי לזכויות הבאות בכפוף לאחוזי הנכות ואי כושר העבודה שנקבעו לו. על מקבל הקצבה להציג מסמכים ותעודת נכה בכדי לממש את זכאותו להטבה מהגוף או הרשות. בכל מקרה, במידה וישנה בעיה יש לפנות אל הגוף הנותן את ההטבה ולא אל הביטוח הלאומי.

לצפיה בטבלת זכויות לפי אחוזי נכות לחץ כאן

לזכויות נוספות נדירות יותר לחץ כאן

 

דיור ציבורי:

מתמודד נשוי המקבל קצבת נכות בשל אי כושר עבודה יציב של 75% ומוגדר כחסר דירה עשוי להיות זכאי לשכור או לקנות דירה השייכת למדינה במחיר מסובסד.

לפרטים נוספים ולתנאי הזכאות לחץ כאן

 

ארנונה:

אדם שנקבעה לו דרגת אי כושר עבודה ברמה של 75% ומעלה, זכאי להנחה של עד 80% בארנונה. הרשות המקומית רשאית לערוך מבחני הכנסה לצורך קבלת ההנחה.

לפרטים נוספים לחץ כאן

הורים שמתגורר עימם ילדם הנכה בעל דרגת אי כושר עבודה ברמה של 75% ומעלה לצמיתות, זכאים להנחה של עד 33%.

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

משכנתא:

אדם חסר דירה בן 21 ומעלה המתמודד עם פגיעה נפשית שבעטיה נקבעה לו דרגת אי כושר עבודה ברמה של 75% ומעלה, עשוי להיות זכאי לקבל הלוואה לרכישת דירה על פי קריטריונים של משרד הבינוי והשיכון. סכום ההלוואה מתעדכן מדי שנה ועומד על כ 100,000 שח. את הבקשה יש להגיש באחד הבנקים למשכנתאות בצירוף המסמכים הרלוונטיים.

 

פטור או הנחה במס רכישה ובטאבו:

ניתן בהתאם לאחוזי הנכות. למימוש הזכות יש לפנות למנהל מקרקעי ישראל *5575

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

סיוע בתשלום שכר דירה:

אדם בן 21 ומעלה שנקבעה לו דרגת אי כושר עבודה ברמה של 75% ומעלה, ובתנאי שהוא חסר דירה ומעולם לא הייתה רשומה על שמו דירה, עשוי להיות זכאי לקבלת סיוע בשכר דירה אשר הוא שוכר בשוק  הפרטי. לחילופין, הסיוע ניתן עבור מגורים בהוסטל או דיור מוגן. הזכאות מותנית בהוצאת תעודת זכאות התקפה לשנה אחת. לקבלת הסיוע יש לפנות באמצעות אחת מחברות הדיור הממשלתיות

מרכז אלונים מקבוצת מגער 8583*

חברת מילגם: שירותים לעיר בע"מ *2310

עמידר 6266*

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

הורים חסרי דירה, שילדם הבוגר גר אצלם ומקבל קצבה, בתנאי שבעבר קיבל גמלת ילד נכה, עשויים לקבל סיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון והטבות כלכליות נוספות הניתנות על- ידי רשויות הממשל או השלטון המקומי. למידע נוסף, ראו פורטל דיור ושיכון.

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

פטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל:

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

הנחה במס הכנסה:

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

תכנית "קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים":

התכנית מעניקה מגוון של שרותי סיוע (איש אחזקה זמין לתיקונים בבית, עובדת סוציאלית, חיבור למוקדי מצוקה ועוד) למתמודדים בקהילה או לבני משפחה שעימם מתגורר הקרוב בעל הנכות.

כדי להצטרף לתכנית, יש ליצור קשר עם המחלקה לשירותים חברתיים של משרד הבריאות באזור המגורים. לרשימת המחלקות באזורים השונים בארץ לחץ כאן

למידע נוסף לחץ כאן

 

 • ייעוץ משפטי למשפחות מתמודדים בנושאי חוק, זכויות, אפוטרופסות, ועוד, ניתן לקבל במרכזי ייעוץ למשפחות.
 • עו"ד ללא תשלום לסיוע בתחום האזרחי ולמי שהביטוח הלאומי דחה את בקשתו. הזכאות לסיוע ניתנת על פי קריטריונים של זכאות כלכלית וסיכוי משפטי. האגף לסיוע משפטי מטעם משרד המשפטים 1700706044
 • "שכר מצוה" ייצוג משפטי חינם מטעם לשכת עו"ד, למי שאינם זכאים לסיוע משפטי מטעם משרד המשפטים ועם זאת ידם אינה משגת לשלם עבור שירותי עו"ד  1700505500
 • עזר מציון בשיתוף עם המרכז הבינתחומי בהרצליה מעניק ייעוץ משפטי בעניינים הקשורים למוסד לביטוח לאומי.

 

סיוע בשכר דירה

הורים חסרי דירה, שילדם הבוגר גר אצלם ומקבל קצבה, בתנאי שבעבר קיבל גמלת ילד נכה, עשויים לקבל סיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון והטבות כלכליות נוספות הניתנות על- ידי רשויות הממשל או השלטון המקומי.

למידע נוסף לחץ כאן

למידע נוסף, ראו פורטל דיור ושיכון.

 

קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים

התכנית מעניקה מגוון של שרותי סיוע (איש אחזקה זמין לתיקונים בבית, עובדת סוציאלית, חיבור למוקדי מצוקה ועוד) למתמודדים בקהילה או לבני משפחה שעימם מתגורר הקרוב בעל הנכות.

כדי להצטרף לתכנית, יש ליצור קשר עם המחלקה לשירותים חברתיים של משרד הבריאות באזור המגורים.

רשימת המחלקות באזורים השונים בארץ לחץ כאן

למידע נוסף לחץ כאן

 

זכויות הבטחת הכנסה בגין מחלה/ אשפוז

מי שמטפל בבן משפחה חולה - בן זוג, הורה, או ילד הזקוק להשגחה מתמדת, עשוי להיות זכאי לתשלום הבטחת הכנסה בתנאי ש:

 1. החולה אינו מקבל קצבת שירותים מיוחדים, ואין מישהו אחר שמקבל קצבה בשל הטיפול בו.
 2. הוא גר באותה דירה עם החולה לפחות 45  יום רצופים קודם להגשת תביעה לקצבה, והוא מטפל בחולה רוב שעות היממה.

יש לצרף לטופס התביעה אישור רפואי על הצורך בהשגחה מתמדת על החולה, ולציין את תקופת ההשגחה. הגמלה ניתנת בדרך כלל למשך תקופה של עד 6 חודשים, בכפוף למבחן הכנסות ונכסים של התא המשפחתי כולו. מומלץ לפנות מיד עם תחילת המחלה כיוון שלא תינתן גמלה רטרואקטיבית!

במקרים הללו יינתן פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה.

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

מימון לימודים

בן/בת זוג של נכה שאינו מסוגל להשתקם מקצועית, יהיה זכאי לשיקום מקצועי מביטוח לאומי בתנאי שעדיין לא הגיע לגיל הפרישה, הוא מתגורר בקביעות עם בן הזוג הנכה ומשולמת עבורו תוספת תלויים בקצבת הנכות.

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

חוק חינוך חינם לילדים חולים:

תלמיד חולה הנעדר ממסגרת הלימוד עקב מחלה ממושכת, אשפוז, פציעה או מצב נפשי מתמשך לתקופה העולה על 21 יום ברצף, או 30 יום במצטבר בשנה, זכאי לקבל שירות חינוכי או טיפולי על פי החלוקה הבאה.

התמיכה ניתנת חינם בבית - בנוכחות הורים או מבוגר מטעם המשפחה, לתלמידים החולים (לגילאי 3-18 בחינוך הרגיל ולגילאי 3-21 בחינוך המיוחד) בכל רחבי הארץ. קיימים מורים ומורות חרדיים.

לכל תלמיד נבנית תוכנית אישית מותאמת:

 • שמירת הקשר בין המסגרת החינוכית לתלמיד המאושפז,
 • תמיכה בלמידה בבית,
 • אפשרות לבניית תכנית מותאמת הכוללת את חזרתו של התלמיד לחלק משעות הלימודים במסגרת החינוכית, תוך השלמת הלימודים בבית עם מורה פרטי,
 • הגשת בקשה לביצוע בחינת בגרות בבית, בקשת התאמות והקלות בדרכי הבחינות
 • ועוד..

לפרטים נוספים לחץ כאן

 • למידע על "שעות חולים" לצמצום פערים לאחר חזרה למסגרת החינוכית, לחץ כאן

ניתן לפנות לר' שמואל גנץ - מורה ורכז התוכנית לציבור החרדי

0504121231 כתובת מייל ganz65933@gmail.com

 

גמלת ילד נכה:

גמלת ילד נכה משולמת להורים לילד עד גיל 18 ו 3 חודשים, בהתאם לליקוייו השונים, לצורך שלו בהשגחה קבועה, ומידת התלות שלו באחרים בביצוע פעולות היום יום.

למידע נוסף לחץ כאן

 

פטור מהשתתפות עצמית בקופת חולים:

פטור מתשלום השתתפות עצמית בקבלת שירותים רפואיים שונים אצל רופא מומחה, מרפאות חוץ, ומכונים שונים.

במידה וביטוח לאומי לא עדכן את קופת החולים בזכאותך, יש לפנות אליו בטלפון 026462000

או להגיש לקופת החולים אישור על קבלת הגמלה מהמוסד לביטוח לאומי.

 

היעדרות מעבודה:

הורה לילד קטין /בגיר בעל מוגבלות קבועה, זכאי להיעדר מעבודתו לצורך סיוע לילד עד 18 ימים בשנה על חשבון ימי מחלה.

בנוסף רשאי ההורה להיעדר עד 52 שעות בשנה מבלי ששכרו ינוקה.

הזכאות מותנית בכך שההורה עובד לפחות שנה אצל אותו מעסיק, ובתנאי שהזכות להיעדרות מהעבודה לא נוצלה באותו היום על ידי ההורה השני.

לצורך מימוש הזכאות יש לפנות ישירות למעסיק.

 

הנחה בארנונה:

הורים שמתגורר עימם ילדם הנכה בעל דרגת אי כושר עבודה ברמה של 75% ומעלה לצמיתות, זכאים להנחה בארנונה של עד 33%. הרשות המקומית רשאית לערוך מבחני הכנסה לצורך קבלת ההנחה.

למידע נוסף לחץ כאן

 

זכויות הבטחת הכנסה בגין מחלה/אשפוז:

מי שמטפל בבן משפחה חולה - בן זוג, הורה, או ילד הזקוק להשגחה מתמדת, (לתקופה של עד 6 חודשים בכפוף למבחן הכנסות ונכסים של התא המשפחתי כולו) עשוי להיות זכאי לתשלום הבטחת הכנסה בתנאי ש:

 1. החולה אינו מקבל קצבת שירותים מיוחדים, ואין מישהו אחר שמקבל קצבה בשל הטיפול בו.
 2. הוא גר באותה דירה עם החולה לפחות 45  יום רצופים קודם להגשת תביעה לקצבה, והוא מטפל בחולה רוב שעות היממה.

יש לצרף לטופס התביעה אישור רפואי על הצורך בהשגחה מתמדת על החולה, ולציין את תקופת ההשגחה. מומלץ לפנות מיד עם תחילת המחלה כיוון שלא תינתן גמלה רטרואקטיבית!

במקרים הללו יינתן פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה.

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

 

 למידע כללי נוסף ולהטבות והנחות נלוות (לדוגמא חינוך וחשמל) מומלץ לבדוק כאן או כאן

 

אפשרות לבדיקה מחדש של אחוזי הנכות ואי כושר העבודה:

תוכל לבקש לערוך בדיקה מחדש של מצבך הרפואי וכושרך לעבוד, אם תביעתך לקבלת קצבת נכות התקבלה חלקית או נדחתה לפני 6 חודשים, מסיבה שאינה קביעת אחוזי נכות ו/או אי כושר עבודה נמוכים, לדוגמה: הכנסותיך הגבוהות פחתו.

במידה שמצבך הרפואי החמיר תוכל לבקש בדיקה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית בלבד אם אתה עונה על כל התנאים האלה:

 1. נקבעה לך דרגת אי-כושר בשיעור של 75% או 100%
 2. חלפו 12 חודשים מהבדיקה האחרונה.
 3. רופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי קבע כי חלה החמרה במצבך הרפואי.
 4. אינך מאושפז במוסד.

חשוב לדעת, שגם במקרים שהמבוטח הוא שמבקש בדיקה מחדש, רשאי הביטוח הלאומי להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו בעבר, וכן את דרגת אי-הכושר.

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

זכויות הבטחת הכנסה בגין מחלה/ אשפוז: 

בן 18 ומעלה שאינו יכול לעבוד בשל מחלה הנמשכת יותר מ-30 יום רצופים עשוי להיות זכאי לתשלום הבטחת הכנסה. בכפוף למבחן הכנסות ונכסים של התא המשפחתי כולו. הזכאות תימשך כל זמן שהאדם אינו מסוגל לעבוד עד ל 6 חודשים. לקבלת הגמלה יש לפנות לביטוח הלאומי ולהציג אישור רפואי הכולל אבחנה רפואית, תאריך תחילת המחלה, וכן משך הזמן הצפוי שבו לא יוכל החולה לעבוד. מומלץ לפנות מיד עם תחילת המחלה כיוון שלא תינתן גמלה רטרואקטיבית!

כאשר המחלה צפויה להימשך תקופה ארוכה יותר מ6 חודשים, מומלץ להגיש תביעת נכות. הליך הבדיקות והאישורים לקצבת נכות נמשך  כ3 חודשים, כך שכדאי להגישה מוקדם. במידה וכבר הוגשה בקשה לנכות אך עדיין לא ניתנה החלטה, ניתן לבקש הבטחת הכנסה.

כמו כן, מי שמטפל בבן משפחה חולה - בן זוג, הורה, או ילד הזקוק להשגחה מתמדת, עשוי להיות זכאי לתשלום הבטחת הכנסה בתנאי ש:

 1. החולה אינו מקבל קצבת שירותים מיוחדים, או שמישהו אחר מקבל קצבה בשל הטיפול בו.
 2. הוא גר באותה דירה עם החולה לפחות 45  יום רצופים קודם להגשת תביעה לקצבה, והוא מטפל בחולה רוב שעות היממה.

יש לצרף לטופס התביעה אישור רפואי על הצורך בהשגחה מתמדת על החולה, ולציין את תקופת ההשגחה.

במקרים הללו יינתן פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה.

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

זכויות בקופ"ח:

מקבלי קצבת נכות ו/או הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי, עבור התחייבות לבתי חולים, וביקור במרפאות חוץ ומכונים שונים. הפטור ניתן אוטומטית על פי רשימות המועברות לקופות החולים מהמוסד לביטוח לאומי. במידה וביטוח לאומי לא עדכן את קופת החולים בזכאותך, ניתן לפנות בטלפון 026462000 או להגיש באופן עצמאי לקופת החולים תעודת נכה או אישור על קבלת הגמלה מביטוח לאומי.

 

תכנית שוברים:

ליווי ומימון לקבלת קורסים מקצועיים במימון התמ"ת. מתמודד המוכר כבעל 20% נכות יכול לפנות דרך משרד הבריאות או דרך מרכזי הכוון תעסוקתיים ולקבל מימון של 80% מעלות הקורס.

 

שיקום מקצועי וסיוע בלימודים:

למידע נוסף לחץ כאן

  

מרכז הכוון תעסוקתי:

מרכז הכוון תעסוקתי  מסייע  בהשתלבות בשוק העבודה . השירות ניתן ללא תשלום במרכזים תעסוקתיים המיועדים לכלל האוכלוסיה, ומונגש לבעלי מוגבלות עד ל40% נכות. (הסיוע לבעלי 40% נכות ומעלה, ניתן דרך סל שיקום.)

במרכז ההכוון התעסוקתי ניתנים כלים למציאת עבודה, ועזרה מעשית בהשמה. נבנית תכנית מותאמת אישית לצרכיו של כל פונה. מתקיימות סדנאות הכשרה, הכנה לראיון עבודה, אימון רגשי לאיתור חסמים בתעסוקה,  וניתן סיוע במיצוי זכויות בתחום התעסוקה.

 

הנחה בעמלות הבנקים:

למידע נוסף לחץ כאן

 

תכנית "קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים":

התכנית מעניקה מגוון של שרותי סיוע (איש אחזקה זמין לתיקונים בבית, עובדת סוציאלית, חיבור למוקדי מצוקה ועוד) למתמודדים בקהילה או לבני משפחה שעימם מתגורר הקרוב בעל הנכות.

כדי להצטרף לתכנית, יש ליצור קשר עם המחלקה לשירותים חברתיים של משרד הבריאות באזור המגורים. לרשימת המחלקות באזורים השונים בארץ לחץ כאן

למידע נוסף לחץ כאן

 

הנחה באוטובוסים:

למידע נוסף לחץ כאן

  

הנחה ברכבת בין עירונית:

למידע נוסף לחץ כאן

 

תג חניה לנכה ופטור מתשלום אגרת רישוי:

למידע נוסף לחץ כאן

  

פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון:

למידע נוסף לחץ כאן

 

נקודת זיכוי במס הכנסה:

למידע נוסף לחץ כאן

 

פטור ממס הכנסה:

למידע נוסף לחץ כאן

  

הנחה בבזק:

למידע נוסף לחץ כאן

 

שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
בזכות - ארגון לקידום זכויות אדם לאנשים עם מוגבלויות
כנפי נשרים 3, ירושלים
02-6521308
שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
כיוונים - מתן מידע וסיוע במיצוי זכויות רפואיות
בית חולים הדסה , ירושלים
02-6779711 (עין כרם). 02-58440
שם
כתובת
טלפון
מידע נוסף
לשמ"ה - שינוי חקיקה בתחום השיוויון והנגישות
בזכות - ארגון לקידום זכויות אדם לאנשים עם מוגבלויות
כנפי נשרים 3, ירושלים
02-6521308
יד מכוונת - מרכז ייעוץ והכוונה לוועדות רפואיות בביטוח לאומי
ירושלים, מרכז, חיפה, באר שבע
04-9126885 2496*

שלח עדכון או תגובה למנהלי האתר

what you search for

למידע אישי התקשרו:

02-6222188

בימים א’-ה’ 9:00-14:00

 • הצהרת נגישות
 • אודות מגן
 • צור קשר

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול מקצועי, רפואי, או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.


 • כל הזכויות שמורות למגן - מרכז מידע לבריאות הנפש במגזר החרדי
 • רח’ ירמיהו 9 ירושלים
 • טלפון: 02-6222188