קצבת נכות כללית

קצבת נכות ניתנת אחת לחודש לתושב ישראל מבן 18 ושלושה חודשים ועד גיל פרישה, שנפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות בעקבות נכות גופנית, שכלית או נפשית, כמו כן, לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק הבית נפגע ב-50% לפחות.כל זאת בתנאי שהמבקש אינו עובד, או שהכנסתו כעצמאי או כשכיר נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק.

שיעור הקצבה המלאה הוא 3,312 ש"ח (נכון לשנת 2019). קיימת תוספת "תלויים" המשולמת עבור בן/בת זוג בהתאם להכנסותיו מעבודה ועבור 2 ילדים ראשונים.

לקריאה נוספת אודות תנאי הזכאות לחץ כאן

 

כדי לקבל קיצבה יש צורך להגיש את הטפסים הרלוונטים לתביעת הקצבה. 

לטפסים יש לצרף אישורים על עבודה ושכר, וכן את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים. ביניהם חוות דעת מפורטת של פסיכיאטר, ובמקרה שהיה אשפוז - מכתב סיכום.

 

את הטפסים והאישורים יש להגיש באחד מהאמצעים הבאים: 

- נציג שירות שיסייע בטלפון *3928

דואר/ תיבת השירות של סניף הביטוח לאומי הקרוב לביתך

מילוי טופס מקוון באינטרנט 

מילוי טופס ידני ושליחתו באמצעות אתר האינטרנט.  

 

לאחר קבלת הטפסים על ידי הביטוח לאומי, הפונה יזומן לוועדה רפואית בה יקבעו אחוזי נכות רפואית. בוועדה יושב לפחות רופא אחד ופקיד. ניתן להגיע עם מלווה. לכל וועדה מוקצב זמן של 5-7 דקות בלבד. כדי להפיק את התועלת המירבית מהוועדה, מומלץ לכתוב מראש פירוט המדגיש את קשיי התפקוד הנובעים מהבעיה הרפואית,  ולצרף לתיק.

למי שסובל ממספר לקויות או מחלות נוספות מלבד הלקות הנפשית, עשויה להיקבע דרגת נכות משוקללת גבוהה יותר בהצגת מסמכים רפואיים רלוונטיים.

 

במקרה שהוועדה הרפואית קבעה נכות בשיעור של 60% לפחות, או 40% לפחות (כאשר ליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות), או 50% לפחות (לעקרת בית), ניתן יהיה לקבוע דרגת אי כושר, שעל פיה ייקבע אם קיימת זכאות לקצבת נכות.

 

תהליך קביעת דרגת אי כושר עבודה: הפקיד בודק שוב את הכנסות הפונה, בהתייחס לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו, ובהתאם לכך קובע באיזו מידה הנכות הרפואית שלו משפיעה על הכושר לעבוד ולהשתכר. (לעקרת בית - על כושרה לתפקוד בסיסי במשק ביתה- עפ"י מבדק תפקוד מעשי במכון דמוי בית שנבנה במיוחד לכך). בסיום כל הבדיקות תישלח בדואר הודעה על ההחלטה הכוללת את תאריך תחילת ההכרה והאם היא זמנית או קבועה. במקרים קשים כסכיזופרניה תיתכן אפשרות של הליך מהיר של 30 יום.

 

יש לשים לב, שגם אם אדם לא נמצא זכאי לקצבת נכות, ייתכן שהוא יהיה זכאי לשיקום מקצועי ולזכויות אחרות בשל הנכות הרפואית שנקבעה לו.

אם הפונה אינו מרוצה מהתשובה ניתן לערער תוך 60 יום.

 

תוכל לבקש לערוך בדיקה מחדש של מצבך הרפואי וכושרך לעבוד, אם תביעתך לקבלת קצבת נכות התקבלה חלקית או נדחתה לפני 6 חודשים, מסיבה שאינה קביעת אחוזי נכות ו/או אי כושר עבודה נמוכים, לדוגמה: הכנסותיך הגבוהות פחתו.

 

במידה שמצבך הרפואי החמיר תוכל לבקש בדיקה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית בלבד אם אתה עונה על כל התנאים האלה:

  1. נקבעה לך דרגת אי-כושר בשיעור של 75% או 100%
  2. חלפו 12 חודשים מהבדיקה האחרונה.
  3. רופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי קבע כי חלה החמרה במצבך הרפואי.
  4. אינך מאושפז במוסד.

חשוב לדעת, שגם במקרים שהמבוטח הוא שמבקש בדיקה מחדש, רשאי הביטוח הלאומי להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו בעבר, וכן את דרגת אי-הכושר.

 

לקבלת הכוונה והנחייה כיצד להתכונן לוועדה הרפואית של ביטוח לאומי מבחינה טכנית ומנטלית, מומלץ לפנות למרכזי יד מכוונת. 2496 *

 

במידה וכבר הוגשה בקשה לנכות אך עדיין לא ניתנה החלטה, ניתן לבקש הבטחת הכנסה. 

 

 

שלח עדכון או תגובה למנהלי האתר

what you search for

למידע אישי התקשרו:

02-6222188

בימים א’-ה’ 9:00-14:00

  • הצהרת נגישות
  • אודות מגן
  • צור קשר

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול מקצועי, רפואי, או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.


  • כל הזכויות שמורות למגן - מרכז מידע לבריאות הנפש במגזר החרדי
  • רח’ ירמיהו 9 ירושלים
  • טלפון: 02-6222188